Završila sam Filološku gimnaziju u Beogradu, odeljenje u kojem se svakog dana učio francuski jezik. Diplomirala sam francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,67. Pedagoško iskustvo sticala sam dugogodišnjim radom s učenicima osnovnih i srednjih škola, uporedo gradeći karijeru u medijima. Mama sam troipogodišnje devojčice.

Close Menu